Softcakes new office

softcakes ได้มีการเช่าพื้นที่ออฟฟิศฝั่งตรงข้ามเพิ่มเติม 111 praditmanutham จะเป็นออฟฟิศใหม่ในอนาคต

NewOffice