softcakesX360

softcakes x 360 Innovative

softcakes ได้ทำการซื้อหุ้นบริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำกัด เพื่อทำธุรกิจ E-Commerce เฉพาะด้าน สร้างรากฐานให้แข็งแกร่งมากขึ้น และเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของ SAW HR

NewOffice

Softcakes new office

softcakes ได้มีการเช่าพื้นที่ออฟฟิศฝั่งตรงข้ามเพิ่มเติม 111 praditmanutham จะเป็นออฟฟิศใหม่ในอนาคต